Excel·lents candidats

Mitjançant el judici impecable i creatiu que portem a terme a Connecting Heads, fem una exhaustiva recerca per identificar els candidats amb més potencial. Durant el nostre complet procés de selecció, serem el teu conseller de confiança, per assegurar que la teva empresa aconsegueix el que realment necessita.

Domini sectorial de valor afegit

Connecting Heads compta amb experts en diferents sectors, especialistes en la localització i atracció dels candidats idonis, sent experts en líders, que amb la força de l a seva feina busquen generar un impacte positiu en la societat. Mitjançant una exhaustiva anàlisi fet pels nostres professionals, trobem als executius que millor encaixen amb les necessitats de la companyia.

QUE FEM

01

Buscar alts directius del sector creuers de luxe.

Ens centrem en la selecció de professionals amb la formació i experiència adequades per a cobrir les necessitats de la companyia i també la valoració d'idiomes, competències personals i professionals com; facilitat en la presa de decisions, lideratge, pensament analític, flexibilitat, influència social, etc. per a una correcta integració del professional amb la cultura de la companyia.

02

Buscar alts directius del sector hoteler boutique.

Identifiquem líders, amb l'experiència, els coneixements i especialitats adequats per a encaixar en la posició. Realitzem una entrevista en profunditat on busquem atributs afins com; elegància, estètica, dots comunicatius, confidencialitat, interès per la marca, habilitats socials, lideratge... Avaluem l'experiència, els valors, l'aptitud i actitud per a garantir una combinació perfecta. Busquem cobrir la demanda al mateix temps que assegurar les necessitats de les empreses i la satisfacció del professional a incorporar.

03

Buscar alts directius del sector de luxe.

El nostre objectiu és la cerca i selecció de professionals altament qualificats per a garantir un encaix òptim en la posició i cultura de l'empresa, avaluant experiència, valors, aptituds, actituds i competències com el lideratge, treballar sota pressió, perfil estratègic, habilitats socials, creativitat, visió de futur, polivalència, resiliència, adaptació al canvi... assegurant la satisfacció de les necessitats de l'empresa i del professional seleccionat.